Fraudehelpdesk.nl

De Eerste Kamer heeft dinsdag een wet aangenomen die ondernemers beter beschermt tegen oneerlijke handelspraktijken en acquisitiefraude zelfs strafbaar maakt. De Fraudehelpdesk heeft zich de afgelopen jaren ingespannen om deze wet tot stand te laten komen. Dankzij de nieuwe regels wordt het voor fraudeurs bijvoorbeeld lastiger om ondernemers via een spookfactuur een ongewenste dienst aan te smeren.

Wat is acquisitiefraude?

Bij acquisitiefraude benaderen advertentiebureaus ondernemers voor het plaatsen van met name vermeldingen op websites maar ook van advertenties in bladen of magazines. U krijgt een telefoontje of een spooknota. De fraudeurs gaan zo te werk dat de ondernemer doorgaans ongemerkt en tegen zijn wil akkoord gaat met een nieuw af te sluiten contract.

Een handtekening onder bijvoorbeeld een fax met te controleren adresgegevens blijkt een ondertekening van zo’n overeenkomst te zijn. Ook gebeurt het dat slachtoffers er via een opname van een telefoongesprek worden ingeluisd. Eerst hangt de verkoper een mooi en aantrekkelijk verhaal op, een deel van het gesprek dat niet wordt opgenomen. Dan start de band en zijn de voorwaarden van de overeenkomst opeens erg ongunstig (ander bedrag, lange looptijd). De opname van het gesprek geeft dan een volkomen verkeerd beeld van de gang van zaken. In enkele gevallen is een opname van een telefoongesprek nadien gemanipuleerd zodat de indruk wordt gewekt dat de ondernemer telefonisch akkoord is gegaan terwijl dat niet het geval is.

Klik hier voor een filmpje over acquisitiefraude.

Bewijslast omgedraaid

Momenteel ligt de bewijslast nog bij de ondernemer. Die moet aantonen dat hij is misleid en niet over voldoende (juiste) informatie beschikte toen hij akkoord ging met een aanbod. Het nu aangenomen wetsvoorstel van de SP en VVD regelt dat het straks aan acquisitiebureaus is om aan te tonen dat ze de ondernemer volledig en juist hebben geïnformeerd. Is dit niet het geval, dan wordt het eenvoudiger om een overeenkomst ongeldig te verklaren. Bij overtreding van de wet geldt daarnaast een maximale gevangenisstraf van twee jaar.

Winnen van vertrouwen en het wekken van verwachtingen

Bij acquisitiefraude gebruiken malafide partijen verkooptechnieken die gericht zijn op het winnen van vertrouwen en het wekken van verwachtingen. Dit om de gedupeerde te bewegen tot het aangaan van een overeenkomst, waarbij de tegenprestatie niet of nauwelijks naar behoren wordt geleverd. Behalve de bekende spookfacturen gebeurt dit ook via het plaatsen van een advertentie in niet bestaande of nauwelijks gelezen bedrijvengidsen of op internet en opdringerige telefonische verkoop.

De wet wordt van kracht zodra deze in het Staatsblad is gepubliceerd. Wanneer dat precies zal gebeuren is nog niet bekend.

Bron: Fraudehelpdesk.nl

 Copyright 2010-2020 © Nouens Media & Administratie