Veel magazines en tijdschriften bieden de mogelijkheid voor een zogenaamde insert. Dit wil zeggen dat uw reclame-uiting wordt ingestoken in het blad zelf of in de sealbag eromheen.

Op basis van de doelgroep wordt bepaald welk magazine het beste is. Betreft dit een huis-aan-huis magazine of een ondernemersmagazine zonder abonnementen dan spreken we eigenlijk over ongeadresseerde verspreiding. Wordt het magazine naar abonnees verstuurd, dan spreken we over een vorm van geadresseerde verspreiding. U krijgt in dit geval echter niet de beschikking over het adressenbestand.

Deze vorm van verspreiden is iets duurder dan ingestoken in een huis-aan-huis blad, maar het bereik van de juiste doelgroep is hoger.

Nouens Media & Administratie vertelt u er graag alles over de verschillende mogelijkheden!

 Copyright 2010-2020 © Nouens Media & Administratie